Analiza potencijala vetra

Vetroelektrana “Plandište 1” se nalazi u Južnom Banatu koji je poznat po jakom vetru zvanom “Košava” čiji je glavni pravac strujanja jugoistok – severozapad.

Na samoj lokaciji se nalazi meteorološki stub visine 125 m na kom se sprovode višegodišnja merenja karakteristika vetra. Stub je opremljen mernim senzorima najviše klase koji su postavljeni na odgovarajućim visinama. Merenja se sprovode od marta 2011. godine.

 

Prosečna brzina vetra izmerena na lokaciji (na visini od 125 m) je iznad 6,5 m/s, sa minimalnim intenzitetom turbulencije. Hrapavost terena je takva da je vrlo povoljna za iskorišćavanje energije vetra. 

Za dugoročnu korelaciju podataka o vetru korišćeni su GMAO MERRA (Global Modelingand Assimilation Office of the NASA Centre for Climate Simulation – The Modern Era Retrospective-analysis for Research and Applications) podaci.

Analize potencijala vetra i godišnjeg prinosa za različite proizvođače i modele vetrogeneratora su izrađene od strane dve nezavisne, svetski priznate konsultantske kompanije (DEWI i Anemos GmbH).