Lokacija

Lokacija vetroelekrane "Plandište 1" je u Vojvodini, opština Plandište, na 65 km severoistočno od Beograda, 22 km severozapadno od Vršca i na 10 km udaljenosti od granice sa Rumunijom.

Vetroelektrana se prostire na oko 4500 hektara i nalazi se između četiri banatska mesta: Plandište, Velika Greda, Jermenovci i Barice.

Teren na kom će biti postavljeni vetrogeneratori je pretežno ravan, sa nadmorskom visinom koja varira od 74 m do 78 m.

 

Lokacija je vrlo povoljna za realizaciju projekta vetroelektrane i odlikuju je i sledeće karakteristike:

  • Dobra infrastruktura puteva
  • Blizina reke Dunav i plovnog kanala Dunav-Tisa-Dunav
  • Blizina železnička pruge
  • Postojeći dalekovod naponskog nivoa 110 kV koji prolazi neposredno pored pozicije buduće trafostanice
  • Velika udaljenost od naseljenih mesta