Zakonska regulativa

Ratifikacijom Ugovora o osnivanju energetske zajednice između EU i zemalja Jugoistočne Evrope, Republika Srbija je prihvatila obavezu da donese i realizuje plan primene direktive 2001/77/EC i 2003/30/EC o promovisanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i smanjenju emisije gasova koji zagađuju životnu sredinu. Tokom 2009. godine na snagu je stupila nova Direktiva 2009/28/EC o promovisanju upotrebe energije iz obnovljivih izvora.

Radna grupa Energetske zajednice Jugoistočne Evrope zaključila je da je 2009. godine u Srbiji udeo energije dobijene iz obnovljivih izvora iznosio 21,2% bruto finalne potrošnje. U cilju promovisanja obnovljivih izvora energije, Srbiji je postavljen cilj da do 2020. godine ovaj udeo poveća na 27%.

 

Poboljšanje energetske budućnosti je neophodno kako bi Srbija doprinela svetskoj borbi protiv klimatskih promena.

U tom cilju, nadležne institucije u Srbiji su ustanovile regulativu koja omogućava razvoj i realizaciju projekata obnovljivih izvora energije kroz Zakon o energetici i prateća akta.

 

Važeće Uredbe koje čine osnovu okvira podsticajnih mera za projekte obnovljivih izvora energije su:

  • Uredba o uslovima i postupku sticanja statusa povlašćenog proizvođača električne energije (Sl. glasnik RS, br. 8/2013, 70/2014);
  • Uredba o merama podsticaja za povlašćene proizvođače električne energije (Sl. glasnik RS, br. 8/2013);
  • Uredba o načinu obračuna i načinu raspodele prikupljenih sredstava po osnovu naknade za podsticaj povlašćenih proizvođača električne energije (Sl. glasnik RS, br. 8/2013);
  • Uredba o visini posebne naknade za podsticaj u 2014. godini (Sl. glasnik RS, br. 3/2014).