PROJEKAT

U okviru energetskog objekta vetroelektrane “Plandište 1“ biće izgrađeno do 40 vetrogeneratora najnovije tehnologije.

Ukupna instalisana snaga objekta je 102 MW.

Elektrana će biti povezana na prenosni elektroenergetski sistem Republike Srbije kroz novoizgrađenu transformatorsku stanicu i postojeći dalekovod naponskog nivoa 110 kV.

Vetroelektrana će se prostirati na oko 4500 ha zemljišta južnobanatske opštine Plandište.

Sa svim potrebnim dozvolama za izgradnju, višegodišnjim relevantnim merenjima potencijala vetra na meteoroloskom stubu visine 125 m i povoljno izabranom lokacijom, vetroelektrana „Plandište 1“ će po realizaciji predstavljati izuzetno važan energetski objekat za Republiku Srbiju.

 

Razvoj i realizacija projekta je od izuzetnog značaja za lokalnu zajednicu, očuvanje i zaštitu životne sredine. Sa ciljem da se doprinese razvoju lokalne zajednice, jedna od osnovnih ideja je angažovanje što većeg broja stanovnika opštine Plandište u svim aspektima izgradnje vetroelektrane.