Aktuelnosti

EWEA - izveštaj za 2014.godinu

01.02.2015

Evropska asocijacija za energiju vetra (EWEA) objavila je izveštaj u kom donosi statistički pregled vetroelektrana u Evropi za 2014. godinu.

Tokom prethodne godine ukupno je instalisano 12.819,6 MW vetroelektrana, a najveći deo od čak 11.971,4 MW instalisan je u zemljama u okviru Evropske Unije (EU).

Instalisana snaga novoizgrađenih vetroelektrana na kopnu iznosila je 10.308,1 MW dok je u priobalnim delovima instalisano 1.483,3 MW. U poređenju sa 2013.godinom, beleži se značajan rast vetroelektrana izgrađenih na kopnu od 5,3%, dok je pad od 5,3%.zabeležen za vetroelektrane u priobalnim delovima.

Ukupne investicije u projekte vetroelektrana su bile u iznosu od 13 -18,7 milijardi eura, od čega je između 8,8 i 12,8 milijardi eura bila za vetroelektrane na kopnu.

Nova tržišta koja se nalaze u istočnoj i srednjoj Evropi imala su udeo u ukupnoj instalisanoj snazi od 7,1%. Značajan pad u odnosu na prethodnu godinu (sa udelom od 16,3%) desio se zbog pada tržišta u Rumuniji kao i iznenadnih promena zakonske relulative u Poljskoj koja su donele velike nesigurnosti u investiranje.

Najviše izgrađenih vetroelektrana je kao i u 2013. godini bilo u Nemackoj i Velikoj Britaniji sa udelom od 59.5%.

 

IZVEŠTAJ EWEA ZA 2014.GODINU

 

Komentari

Pošalji
Ostavi komentar