Vlasnicka struktura

Kompanija NIS Energowind doo osnovana je 2005. godine kao društvo sa ograničenom odgovornošću, sa ciljem razvoja vetroelektrana i eksploatacije energije vetra za potrebe proizvodnje „zelene“ električne energije u Srbiji. Kompanija NIS a.d. je posredni vlasnik 50% kompanije, dok je preostalih 50% u vlasništvu privatnih investitora.

Godine 2010. osnovano je zavisno društvo Wind Park Plandište doo, koje je u celosti u vlasništvu privrednog društva NIS Energowind doo. Privredno društvo Wind Park Plandište doo je nosilac projekta izgradnje vetroelektrane „Plandište 1“ čiji je jedinstveni cilj razvoj pomenutog projekta.


NIS a.d. je jedna od najvećih vertikalno integrisanih kompanija u jugoistočnoj Evropi, čije su osnovne delatnosti istraživanje, proizvodnja i prerada nafte i gasa, promet naftnih derivata, kao i realizacija projekata u oblasti petrohemije i energetike. Gazprom Neft poseduje 56,15% akcijskog kapitala NIS-a, dok je 29,88% akcija NIS-a u vlasništvu Republike Srbije. Ostatak pripada građanima, zaposlenima, bivšim zaposlenima i drugim manjinskim akcionarima.