ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Vetroelektrane proizvodnjom "zelene" energije daju veliki doprinos očuvanju životne sredine na svim nivoima. Negativan uticaj na prirodnu sredinu i životnu zajednicu je skoro zanemarljiv uz upotrebu odgovarajućih mera prevencije.

 

Temelji zaštite životne sredine baziraju se na:

  • Očuvanju pejzaža, biljnog pokrivača i obradivih površina;
  • Očuvanju voda za piće, površinskih i podzemnih voda;
  • Očuvanju atmosfere;
  • Očuvanju zemljišta;
  • Zaštiti od buke, vibracija i zračenja;
  • Zaštiti od udesa.